نخل اریکا/ Ereca Palm

نام گیاهنخل اریکا/ Ereca Palm
ارتفاع گیاه از سطح خاک۱۸۰ سانتی‌متر
ارتفاع و قطر گلدانگلدان سفالی پتینه/ ۸۰ در ۳۵ سانتی‌متر
توضیحاتاریکا گیاه پرپشت و خاصی است که بسیاری افراد طرفدار برگ‌های سوزنی و بلند آن هستند. این گیاه را در فضاهای بزرگ داخلی و برای القای حس مینیمال استفاده می‌کنیم.
شرایط نگهداری گیاهگیاه به نور متوسط و رطوبت بالا نیاز دارد. برای تامین رطوبت لازم است برای گیاه دستگاه بخور سرد فراهم کنید. آبیاری باید با خشکی خاک انجام شود که به طور متوسط هفته‌ای یکبار خواهد بود. این گیاه به شوری خاک حساس است و برای آبیاری آن باید از آب جوشیده‌شده استفاده کنید.