لوکیشنایران‌مال، حومه تهران
تاریخمرداد ۱۳۹۹
بازه زمانی اجرایک ماه
متراژ۵۰۰ متر مربع
نحوه دیزاین
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری