لوکیشنشهریار، حومه تهران
تاریخآذر ۱۳۹۹
بازه زمانی اجراشش ماهه
متراژ۲۰۹۰ متر مربع
نحوه دیزاینمدرن
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری