لوکیشنزعفرانیه، منطقه ۱ تهران
تاریخاسفند ۱۳۹۹
بازه زمانی اجرایک هفته
متراژ۶۰۰ متر مربع
نحوه دیزاینمدرن
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری