لوکیشنکردان، حومه تهران
تاریخآبان ۱۳۹۸
بازه زمانی اجرا دو هفته
متراژ۳۰۰۰ متر مربع
نحوه دیزاینمدرن
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری