لوکیشناقدسیه، منطقه ۱ تهران
تاریخاردیبهشت ۱۴۰۰
بازه زمانی اجرایک هفته
متراژ۳۰۰ متر مربع
نحوه دیزاینکلاسیک
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری