لوکیشنایران زمین، منطقه یک تهران
تاریختیر ۱۴۰۱
بازه زمانی اجرایک ماه
متراژ۴۱۰ متر مربع
نحوه دیزاین کلاسیک
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری