لوکیشنفرشته، منطقه ۱ تهران
تاریخخرداد ۱۴۰۰
بازه زمانی اجرایک هفته
متراژ۵۰۰ متر مربع
نحوه دیزاینمدرن
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری