لوکیشنفرشته، منطقه ۱ تهران
تاریخدی ۱۳۹۹
بازه زمانی اجرایک هفته
متراژ۲۰۰ متر مربع
نحوه دیزاین
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری