لوکیشنلواسانات، حومه تهران
تاریختیر ۱۳۹۹
بازه زمانی اجرایک هفته
متراژ۱۵۰ متر مربع
نحوه دیزاینمدرن
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری