لوکیشننیاوران، منطقه یک تهران
تاریختیر ۱۳۹۹
بازه زمانی اجرایک هفته
متراژ۳۰۰ متر مربع
نحوه دیزاینمدرن
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری