لوکیشنونک، منطقه ۳ تهران
تاریخشهریور ۱۳۹۹
بازه زمانی اجرادو هفته
متراژ۲۰۰۰ متر مربع
نحوه دیزاینمدرن
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری