لوکیشنجهان‌شهر، کرج
تاریخ بهمن ۱۳۹۹
بازه زمانی اجرادو ماهه
متراژ۱۹۵۰ متر مربع
نحوه دیزاینمدرن
نیاز مشتری
محدودیت و چالش‌ها
راهکار گیالری